การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าภูฎานดำ

การดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฎานดำ การดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฎานดำ หลังจากที่เปิดดอกแล้ว มักจะมีปัญหาต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นโรค ที่เกิดจากเชื้อรา เช่น ราเขียว ราดำ ราสีส้ม ปัญหาจากแมลง เช่นแมลงสาบ หนอนแมลงหวี่ หนอนผีเสื้อกลางคืน และแมลงอาศัยอื่นๆ ขึ้นอยู่กับที่ตั้งของฟาร์ม ซึ่งปัญหาทั้งหลายเหล่านี้สามารถสร้างความเสียหายให้กับก้อนเชื้อเห็ดได้เป็นอย่างมาก และมีตัวแปรที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คือ สภาพอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าภูฎานดำ และแต่ละช่วงฤดูกาล ก็มีการดูแลรักษาที่ไม่เหมือนกัน ในที่นี้ จึงขอเสนอแนวทาง การดูแลรักษาก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฎานดำ ในแต่ละช่วงไว้ดังนี้
1. ช่วงอากาศหนาวเย็น (ธันวาคม-มีนาคม) เป็นช่วงที่อากาศทั่วไปค่อนข้างเย็นและแห้ง ผู้เพาะเห็ดนางฟ้าภูฎานดำ ควรรดน้ำเป็นประจำ วันละ 3 เวลา เช้า กลางวันเย็น โดย
- ช่วงเช้า อากาศช่วงเช้าจะค่อนข้างเย็นกว่าปกติ  ควร      รดน้ำที่ก้อนเชื้อเห็ด และพื้นโรงเรือน
- ช่วงกลางวัน อากาศค่อนข้างร้อน บางช่วงมีลมแรง ควร พ่นน้ำบางๆ ในโรงเรือน เพื่อเพิ่มความชื้น และรดน้ำบริเวณผนังโรงเรือน ประมาณ 5 นาที  เห็ด สามารถดูดความชื้นได้ ช่วงเวลานี้สำคัญเพราะถ้าขาดความชื้ดเห็ดนางฟ้าภูฎานดำจำชะงักการเติบโต ผิวหน้าดอกเป็นมัน กลีบดอกเป็นสีน้ำตาล น้ำหนักเบา
- ช่วงเย็น รดน้ำแบบสเปรย์ที่หน้าก้อนบางๆ ก็พอ
2. ช่วงอากาศร้อน อากาศร้อนมากเกินไปก็เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเห็ดโดยตรง การรดน้ำช่วงนี้จึงจำเป็นอย่างมาก เช่น เช้า กลางวัน และช่วงเย็น โดยเฉพาะช่วงเวลากลางวัน เป็นช่วงที่สำคัญย่างยิ่ง ควรมีการรดน้ำที่หลังคาโรงเรือน ผนังโรงเรือน และบริเวณพื้นโรงเรือน เป็นเวลา 10-15 นาที เว้นระยะห่างประมาณ 30 นาที รดซ้ำอีกครั้ง แต่ไม่ควรรดน้ำไปที่หน้าก้อนโดยตรงเพราะจะทำให้เห็ดเกิดอาการช้ำน้ำ เกิดอาการเน่าได้  
3. ช่วงฤดูฝน กรณีที่โรงเรือน ล้อมรอบด้วยซาแลน ควรเปิดผ้าซาแลนตรงประตู ให้สูงจากพื้นประมาณ 30-60 ซม. และเปิดช่องลมบริเวณจั่วออกเพื่อถ่ายเทอากาศ งดให้น้ำ จะช่วยลดปัญหาการระบาดของโรคราเขียว ราดำ ราสีส้ม และแมลงหวี่ได้ ควรมีการตรวจดูก้อนเชื้อเห็ดอยู่เสมอ

หมายเหตุ ถ้าช่วงเวลากลางวันมีอากาศร้อนอบอ้าว ควรเปิดประตู และจั่วโรงเรือน ระบายอากาศ
สภาพอากาศแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันไป แต่ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ควรมีการเพิ่มธาตุอาหารโดยการใช้แร่ธาตุเสริมดอกเห็ด ฉีดพ่นบริเวณปากถุงก้อนเชื้อเห็ด จะทำให้ดอกเห็ดสมบูรณ์มากขึ้น และยึดอายุของก้อนเชื้อเห็ดด้วย
     
การใช้จุลินทรีย์ทางการเกษตร
การใช้พลายแก้วกำจัดโรคเห็ด
ไรขาวใหญ่
การกำจัดไรเห็ด
ปัญหาการเพาะเห็ดฟาง
ราเขียวเพนนิซีเลียมและเพซีโลไมซีส
การเพาะเห็ดในโอ่ง
จุลินทรีย์กำจัดเพลี้ย
ราสีส้ม
แร่ธาตุกระตุ้นดอกเห็ด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุพจน์ 082-711-9399 E- mail: Sup.hot@hotmail.com
ชื่อบัญชี สุพจน์ แวงภูลา
ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีราชาบัญชีออมทรัพย์เลขที่ 208-1-95042-1ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น